ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

      โรงเรียนนิคมลำนารายณ์  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   

  ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนจำนวน 251 คน  ข้าราชการครู จำนวน 21 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  2 คน  มีนายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


Powered by MakeWebEasy.com