ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 1/2564

Last updated: 2021-07-29  |  23 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีประกาศด่วน เรื่องขยายระยะเวลาการเปิดเรียนแบบ Onsite ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จะคลี่คลาย

ทางโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จึงขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite  ในวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  โดยทางโรงเรียนนิคมลำนารายณ์จะจัดการเรียนการสอนแบบ ON – AIR ,ONLINE, ON HAND ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บ้านอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้เรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
 

Powered by MakeWebEasy.com