**ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์**

Last updated: 2021-07-29  |  38 จำนวนผู้เข้าชม  | 

**ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์**

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) โดยทำการจัดการเรียนการสอนแบบ ON – AIR ,ONLINE, ON HAND ตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564


**หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง**

Powered by MakeWebEasy.com