บทความทั้งหมด

ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) โดยทำการจัดการเรียนการสอนแบบ ON – AIR ,ONLINE, ON HAND ตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2564 **หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง**

**ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์** เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรคในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี มีมติให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด งดเปิดเรียนแบบ ON-SITE ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน-วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นโรงเรียนนิคมลำนารายณ์จึงขอจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบ ON HAND และ Online ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 **หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ**

ประกาศโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน (อ่านรายละเอียดในรูปภาพได้เลยค่ะ)

** ประชาสัมพันธ์ ** การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เข้ารับมอบโล่รางวัลโรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานปลอดภัยในสถานศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทสยามสไมล์ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ลิงค์ดาวน์ภาพถ่าย : มุทิตาจิตและงานต้อนรับครูใหม่ 2563 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมเกียรติ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้เชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว (นาโยน) ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ต

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2563

ช่องทางการติดต่อ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น..

Powered by MakeWebEasy.com