รับค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน

อัพเดทล่าสุด: 2021-07-16  |  54 ผู้ชม  |  กิจกรรมปี 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือสลับวันมาเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้านกรณีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว รวมถึงอาหารมื้ออื่นๆ ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ได้มอบหมายให้คณะครู โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ แจ้งให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com