อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยโปรแกรมตัตต่อ VDO

อัพเดทล่าสุด: 2021-05-27  |  45 ผู้ชม  |  กิจกรรมปี 2564

เนื่องด้วย สถานการณ์ COVID -19 ทำให้โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จำเป็นต้องปิดเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และ Online โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูที่สอน Online เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากที่สุด วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยโปรแกรมตัตต่อ VDO สื่อ Social Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะให้บุคลากรภายในโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง โดยมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ สุวรรณสม และนางสาวพิมพ์ชนก ชิณภา เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คุณวิภานันท์ นันทโชติ อดีตข้าราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นวิทยากรพิเศษในวันนั้นด้วย

Powered by MakeWebEasy.com