กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education

อัพเดทล่าสุด: 2021-01-19  |  145 ผู้ชม  |  กิจกรรมปี 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งทำการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ON-AIR ONLINE ON-DEMAND ON-HAND ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 เรียนผ่านระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้าน ICT จึงได้มอบหมายให้นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education รอบแรกจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2564 และรอบที่สองจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางยุวดี เส็งผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ศึกษาพัฒนาค้นคว้าตนเองและ เพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน และทราบเทคนิควิธีการใช้ Google Application มาปรับใช้ในการทำงาน

Powered by MakeWebEasy.com