กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

อัพเดทล่าสุด: 2020-12-26  |  262 ผู้ชม  |  กิจกรรมปี 2563

ในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ จึงเป็นแบบ Day Camp ไปเช้า เย็นกลับ ดังนั้นกิจกรรมในการเข้าค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่วัตถุประสงค์ยังคงเดิม อันได้แก่ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ 2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือ 3. เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ

Powered by MakeWebEasy.com