วันปิยมหาราช 63

อัพเดทล่าสุด: 2020-10-23  |  147 ผู้ชม  |  กิจกรรมปี 2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข

Powered by MakeWebEasy.com